Divlje deponije

Određeni problemi zahtevaju veću pažnju. Oni su izvan domašaja običnog građanina i zahtevaju intervenciju organa vlasti. Prema istraživanju Agencije za zaštitu životne sredine u Srbiji je registrovano čak neverovatnih 2170 divljih deponija. U rekama poput Uvca i jezerima poput Potpećkog umesto vode se nalaze flaše, plastične kese, veš mašine, pa čak i mrtvački kovčezi. Polja tempiranih ekoloških bombi koje predstavljaju višestruku opasnost po svakoga nalaze se širom Srbije, rađaju se tolikom brzinom da je nemoguće zabeležiti sve.

Zagađenje u brojevima

               Najtužnije od svega je što se i regularne, državne deponije ne razlikuju mnogo od svoje „podivljale braće“. Prema Agenciji za zaštitu životne sredine zvaničnih deponija je čak skoro 20 puta manje, a većina njih ne zadovoljava tehničke standarde. Takođe 20% komunalnog otpada bude bačeno na neadekvatno mesto.

Ima li rešenja?

               Potrebne su nove sanitarne deponije, reciklažni centri, fabrike za preradu otpada, postrojenja za preradu otpadnih voda, bolja logistika sistema sa odlaganje đubreta. Nema političke volje. Većina državnih funkcionera vodi se tom logikom, a nažalost su u pravu. Ova tema nije u žarištu javnog mnjenja, stoga, cilj je pričati, apelovati jer je to jedini način da se nešto suštinski promeni.

Luka Elez

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *